ישיבת נתיבות ישראל
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

מצוות שמועילות לרפואה

האם נכון כי ישנם הרבה מצות בתורה שהינם מסוגלים ג"כ משום רפואה, כגון כלאים וכדומה?

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

רוב המצוות אינן לצורך העולם הזה אם כי שמירת המצוות בכלל מזכה את האדם להגנה מצרות. כך נאמר בפרשת משפטים ועבדתם את ד׳, וברך את לחמך, והסירותי מחלה מקרבך. יתכן ויש מצוות מסויימות שיש בהן הגנה מכל מיני פגעים כמו כלאיים, שעטנז, בשר בחלב ועוד. אך עיקרן של מצוות אלו איננו לצורך עולם הזה.