ישיבת נתיבות ישראל
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

הבדל בין "אב הרחמן" ל"אב הרחמים"

כשעברתי על התפילות ראיתי הבדל בין תפילות העמידה [שחרית מנחה ערבית]של ר''ה לבין תפילת העמידה של מוסף, שבתפילות מזכירים בתחילת העמידה "מי כמוך אב הרחמן" ואילו בתפלת מוסף "מי כמוך אב הרחמים" מהי הסיבה לשינוי בין התפילות?

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

                                                         שאלה

כשעברתי על התפילות ראיתי הבדל בין תפילות העמידה [שחרית מנחה ערבית]של ר''ה לבין תפילת העמידה של מוסף, שבתפילות  מזכירים בתחילת העמידה "מי כמוך אב הרחמן" ואילו בתפלת מוסף "מי כמוך אב הרחמים" מהי הסיבה לשינוי בין התפילות?

תשובה

נראה לומר כי ההבדל בין אב הרחמים לאב הרחמן יתבאר כך: "רחמן" הוא תואר שמזכיר כי הקב"ה רחמן, אמנם "אב הרחמים" הוא שם עצם של כל הרחמים האפשריים בעולם וגדולת ד' היא מעל מכל הרחמים שפע אין סוף של חסד וברכה שכל הרחמים הם רק בבחינת רחמים ממנו ויכולת להזכיר שבח זה הוא רק בתפילת מוסף שבה זכינו להמליך את ד' בעשרה מלכויות ואז ראוי להזכירו בגדולת מלכותו שהיא למעלה לכל שכל והשגה ורק ידענו כי כל טוב בעולם הוא ממנו. ואם חל ר''ה בשבת מזכירים תואר זה של "אב הרחמים" גם במנחה וכן בשבת תשובה כיוןן ששעת מנחה בשבת היא שעת התגלות הרצון הגדול הנקרא "רעווא דרעווין" שהוא למעלה מכל תואר וביטוי, והוא ראוי לכינויאב הרחמים שהוא גבורה בהרבה מהכינוי אב הרחמן.