ישיבת נתיבות ישראל
חפש

תפילה

שלח שאלה לרב >
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה
מקור לנוסח הספרדים ברכנו ולא ברך עלינו
שלום הרב, מבקש לדעת פרטי הטעם שהספרדים אומרים ברכנו והאשכנזים ברך עלינו, מה הסיבה לשינוי הלשון?
יג מרחשון תשע"ח, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


עבודת תקיעת השופר
אם יכול לבאר לנו רבנו קצת את העומק הרוחני שיש בקולות השונים היוצאים מהשופר שאנו תוקעים בו ביום ר''ה, ומהי העבודה הנכונה בזמן תקיעת השופר.
כז אלול תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


הבדל בין "אב הרחמן" ל"אב הרחמים"
כשעברתי על התפילות ראיתי הבדל בין תפילות העמידה [שחרית מנחה ערבית]של ר''ה לבין תפילת העמידה של מוסף, שבתפילות מזכירים בתחילת העמידה "מי כמוך אב הרחמן" ואילו בתפלת מוסף "מי כמוך אב הרחמים" מהי הסיבה לשינוי בין התפילות?
כז אלול תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


על חטא שחטאנו לפניך באונס
שאומרים- על חטא שחטאנו לפניך באונס. מה הכוונה? הרי על אונס לא צריך כפרה! אשמח להרחבה
ז תשרי תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


דף יומי או תפילה?
אדם שמשתתף בשיעור 'דף יומי' אחרי התפילה ואיחר יש ב' אפשרויות: א. להתפלל במניין השני ולוותר על הלימוד. ב. ללמוד עם כולם ואח"כ להתפלל ביחיד. מה עדיף?
ז אייר תשע"ה, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


הקמת מניין נפרד בגלל נוסח שונה
אנחנו קבוצה של תושבים בעיירת פיתוח שמתפללים נוסח אשכנז, האם עלינו להקים מניין נוסף נוכח העובדה שיש באזורנו רק מניינים בנוסח עדות המזרח?
כט מרחשון תשע"ה, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


כוונת "זכרנו לחיים"
בכוונה באמירת "זכרנו לחיים" שבתחילת העמידה ראיתי מחלוקת גדולה בין הראשונים למה הכוונה...
כו אלול תשע"ד, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


הפיוט "אחות קטנה"
האם לומר את הבית "הקם משפלות" שהשומט בגלל צנזורה או לא...
כו אלול תשע"ד, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >>>