ישיבת נתיבות ישראל
חפש

שו"ת

שלח שאלה לרב >
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה
עמידה לכבוד רב בקריאת שמע
לכבוד הרב שליט"א, אחדש"ט, כשאדם קורא קריאת שמע ועובר תלמיד חכם בתוך ד’ אמות, האם צריך להפסיק ולעמוד? ואם לא, מה אם זה רבו המובהק, או אביו?
כה ניסן תשע"ח, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


לימוד מקרא בליל שבת
לגבי לימוד מקרא, לדעת מי שאוסר לימוד בלילה, האם זה תקף גם בליל שבת ואחרי חצות?
טו טבת תשע"ח, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


מקור לנוסח הספרדים ברכנו ולא ברך עלינו
שלום הרב, מבקש לדעת פרטי הטעם שהספרדים אומרים ברכנו והאשכנזים ברך עלינו, מה הסיבה לשינוי הלשון?
יג מרחשון תשע"ח, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


מצוות שמועילות לרפואה
האם נכון כי ישנם הרבה מצות בתורה שהינם מסוגלים ג"כ משום רפואה, כגון כלאים וכדומה?
כו אלול תשע"ז, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


התמודדות עם קשיי הרווקות
אני רווק ובן 27. קשה לי נורא ולפעמים זה שובר אותי ומוריד אותי לכל מיני סוגי שפלות. הדבר קשה מבחינה פיזית וחברתית, כאילו אני בעל מום ליד האנשים הסובבים אותי. אני מאמין באמונה שלמה שזה לא לרעתי שהרי לא יצא רע מאת ה'. מהי ההסתכלות הנכונה
א כסלו תשע"ז, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


עבודת תקיעת השופר
אם יכול לבאר לנו רבנו קצת את העומק הרוחני שיש בקולות השונים היוצאים מהשופר שאנו תוקעים בו ביום ר''ה, ומהי העבודה הנכונה בזמן תקיעת השופר.
כז אלול תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


הבדל בין "אב הרחמן" ל"אב הרחמים"
כשעברתי על התפילות ראיתי הבדל בין תפילות העמידה [שחרית מנחה ערבית]של ר''ה לבין תפילת העמידה של מוסף, שבתפילות מזכירים בתחילת העמידה "מי כמוך אב הרחמן" ואילו בתפלת מוסף "מי כמוך אב הרחמים" מהי הסיבה לשינוי בין התפילות?
כז אלול תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >


לשם יחוד ארוך בספירת העומר
אני נוהג לומר את ה"לשם יחוד" הארוך של ספירת העומר ע"פ הלשון חכמים. אך כשאני מתפלל עם הצבור אין לי מספיק זמן לומר את כולו שהציבור כבר מתחיל עם הברכה, האם זוהי "פרישה מהציבור" ודי שאומר את הנוסח הקצר עם כולם או להמשיך במנהגי?
יד אייר תשע"ו, מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א
קרא עוד >>>