ישיבת נתיבות ישראל
חפש

מידע לשמיניסטים


הישיבה קולטת שמיניסטים לבדיקה גם בעידן הקורונה, 
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לפרטים נוספים והרשמה:
או פנה לגיא יעקב 052-3790632
אחראי שבושי"ם

ברוך הבא בשם ד'!קבצים מצורפים
קובץ1: מצגת לשמיניסטים מידע על הישיבה
קובץ2: עלון פרסום הישיבה
קובץ2: