ישיבת נתיבות ישראל
חפש

יום לימוד עיוני ומעשי לקראת שנת השמיטה


ביקור במכון התורה והארץ בישוב שבי דרום