ישיבת נתיבות ישראל
חפש

פירוש אור לישרים על מגילת אסתר


פירוש אור לישרים על מגילת אסתר

מעלתה של מגילת אסתר גדולה עד כדי כך שנקבעה להיכלל בין כתבי הקודש, ומכאן אנו למדים כי סיפור קורותיו של עם ישראל הוא בעצמו חלק מן התורה. יש בכך כדי ללמדנו את החשיבות המיוחדת שיש לכל מילה ומילה במגילה, וכי אמירתה לדורות אינה מסתכמת רק במסר וברעיון הכללי העולה ממנה.

[מתוך הביאור לפרק ט']

 

מוגש לפניכם פירוש מיוחד במינו, מצד אחד הוא מבאר את פסוקי המגילה על כל פרטיהם כמו כפילויות לשון, קרי וכתיב, השמות והתארים הכתובים בהם ועוד כהנה וכהנה, אך עם זאת הוא מבאר את כל אלו בדרך פנימית ומהותית, החושפת את מעלתן של סגולת ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל - הקדוּשה המשולשת שממנה אנו יונקים את אורות חיינו, ולאורה אנו הולכים בעקבות רבותינו מאורי עולם מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל.

כמו כן ביאור זה מספק לקורא ראייה מרחבית המאפשרת לו לגלות שאין מאורעות העבר נשארים בסיפור המגילה בלבד אלא מלווים את עם ישראל גם בהמשך ההיסטוריה, והם אקטואליים אף בימינו אלה ממש. כמו שאמרו חכמים "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם".

(מתוך הכיתוב בגב הספר)


ניתן להוריד לדוגמא 35 עמודים ראשונים בראש העמוד הראשי 

או להעתיק את הקישור הבא לשורת הכתובת 

 http://www.netivotiby.co.il/adm/uplaod/file1-67.pdf

מחיר 35 ש"ח בלבד!
להזמנות מלא פרטיך:
שלח >