ישיבת נתיבות ישראל
חפש

בהיותו קרוב

בהיותו קרוב

למהות הימים הנוראים מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

מהן הכוונות לתקיעת השופר בראש השנה? יום של המלכה או יום של דין?

מהו עניינה של התשובה? הרי האדם מחויב ממילא בשמירת כל המצוות.

"התקיעה הראשונה היא הרושם שממנו נמשך ובא התיקון כולו", 

החוברת נערכה על פי שיעורים שמסר הרב בישיבה, המתבססים על ביאורי אורות הראי"ה והרמח"ל 

לקראת הימים הנוראים.

מחיר: 10 ש"ח

להזמנות מלא פרטיך:
שלח >