ישיבת נתיבות ישראל
חפש

במעמד השחר

במעמד השחר

ביאורי תפילת שחרית מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

"אנו עומדים משתוממים כשאנו שומעים את דברי חז"ל במסכת ברכות (דף ו ע"ב) על הפסוק: "כרום זולות לבני אדם - דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם"... 
מתוך כך גדולה החובה על כולנו ללמוד וללמד, ככל האפשר, לעצמנו ולאחרים, כדי להשתתף ולו במעט בעבודת הרפואה הנחוצה לנו ולדור כולו." 
(מתוך ההקדמה) 

מחיר הספר: 50 ש"ח 


להזמנות מלא פרטיך:
שלח >