ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

שיר למעלות ארצנו, אברהם אבינו

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א

אברהם אבינו

והנה נולד בן באור כשדים ונשתנו סדרי שמים וארץ. מאז הופעתו של אברהם אבינו, עמודו של עולם כלשון הרמב"ם חוזרת היוזמה אל מי שאמר והיה העולם, ומתגלה מחדש כי הוא השליט בעולמו. אין הוא מסתפק בתגובה בלבד למעשי האדם בלבד, אם כי איננו זונח גם את דרך ההשגחה הקודמת. בכל הנוגע ליצירת עם ישראל הכל מתחיל ממנו יתברך, כאילו חוזרים ימי בראשית דרך עם ישראל. אין התורה מספרת על זכויותיו של אברהם שגררו תגובה אלוהית, אלא נפתחת יוזמה מלמעלה: "ויאמר ה' אל אברהם לך לך...", דרך כוכב ממזרח והאיר את כל קצוות הארץ. מובן כי לא יתכן שמהפכה עולמית תפסח על נקודת המרכז של העולם, שהיא ארץ ישראל. לכן פותח הדיבור הראשון אל אברהם בדרישה וציווי, ההופכים בהמשך להבטחה וברכה, לבוא אל הארץ. עתיד העולם ועתיד האדם נפגשים מכאן ואילך, דרך ציר המרכז- ירושלים וארץ ישראל- בקשרם עם העם הנבחר.

כל עתידו של אברהם, שהוא גם תקוות העולם, להיות לגוי גדול הקורא ונקרא בשם ה', תלויים במישרין בהתקשרותו אל הארץ. על חשיבות הדדית זו של הארץ לישראל שאברהם מגיע אליה זה עתה מחד, ושל ישראל לארץ מאידך, עומד אור החיים בפירושו את הפסוק: "אל הארץ

אשר אראך" - ושיעור התיבה הוא אראה אותך לה, ואראה אותה לך. כי זה בלא זה אינם ראויים להשראת שכינה ולרוב ההצלחות. עם כניסתו של אברהם לארץ, עד מקום שכם, הוא מקבל את ההבטחה הראשונה על ירושת הארץ לזרעו. הבטחה שאברהם בטהרתו וטבעו הקדוש מחזיר לה תשובה בצורת בניין מזבח אל ה'. בניית מזבח זו תסמן מעתה ואילך את דרכו של אברהם בארץ-

בניית מזבחות, קריאה בשם ה' ופרסום עבודה זו בין הגויים. המגמה האלוהית ביצירת עם ישראל, כפי שנתפרשה בספר ישעיה  : "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו", וכן: "אתם עדי נאום ה' ואני אל"  . מגמה זו הולכת ויוצאת אל הפועל עם כניסתם של ישראל לארץ. הארץ משלימה את ישראל בצורתם הרצויה, והם משלימים אותה בהפיכתה למרכז עבודת ה' העולמית. שלמות זו, שאת צעדיה הראשונים אנו רואים כאן, היא זו שתתגלה בתיקון העולם הכללי, כאשר יבואו כל בשר להשתחוות לה' בירושלים, ובית ה' הישראלי יהיה בית תפילה לכל העמים.