ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

שו''ע או''ח סימן צו(א-ב)

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א