ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

שו''ע או''ח סימן תקכט סעיף א-

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א