ישיבת נתיבות ישראל
חפש
חפש
הצטרף אלינו
קבל את השיעורים החדשים לתיבת המייל

* שדה חובה

שו"ע או"ח סימן עה,סעיף א

מו"ר רה"י הרב דוד חי הכהן שליט"א